Oświadczenie wyznaczające osobę uprawnioną do uzyskania informacji o stanie zdrowia

Informujemy pacjentów, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia wyznaczającego osobę uprawnioną do uzyskania informacji o ich stanie zdrowia i dostępie do ich dokumentacji medycznej. Oświadczenie takie można pobrać poniżej. Wypełnione oświadczenie należy dołączyć do dokumentacji medycznej.

Plik do pobrania: PDF1Deklaracja POZ wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki.pdf (272,92KB)

Godziny przyjęć
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
wizyty domowe: 13.00 - 15.00
Badania laboratoryjne
punkt pobrań
poniedziałek - piątek:: 8.00 - 9.00
Rejestracja
w godzinach: 8.00 - 18.00
osobiście lub tel.: 77 456 37 74
Opieka Całodobowa
NZOZ Optima Medycyna
Szpital Wojewódzki
Opole, ul. Katowicka 64
tel.: 77 887 21 25
 
Apteka pod Złotym Wężem
Opole, ul. Bassego 9A
poniedziałek - piątek: 8.30 - 18.00
sobota: 8.30 - 13.00
tel.: 77 456 28 78
Pliki do pobrania